CTTT là gì? Ý nghĩa của từ cttt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

CTTT là gì? Ý nghĩa của từ cttt

CTTT là gì ?

CTTT là “Chương trình tiên tiến” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CTTT

CTTT có nghĩa “Chương trình tiên tiến”.

CTTT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CTTT là “Chương trình tiên tiến”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CTTT:
+ XTTM: Xúc tiến thương mại.
+ CTCC: Công trình công cộng.
+ HC: Huy chương.
+ CTTH: Chương trình truyền hình.
+ TSKH: Tiến sỹ khoa học.
+ HCB: Huy chương bạc.
...

Post Top Ad