ĐCSTQ là gì? Ý nghĩa của từ đcstq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

ĐCSTQ là gì? Ý nghĩa của từ đcstq

ĐCSTQ là gì ?

ĐCSTQ là “Đảng Cộng sản Trung Quốc” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐCSTQ

ĐCSTQ có nghĩa “Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

ĐCSTQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐCSTQ là “Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐCSTQ:
+ SP: Sản phẩm.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ TQ: Trung Quốc.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ VQG: Vườn quốc gia.
+ UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ MTTQ: Mặt trận Tổ quốc.
+ TTCN: Trung tâm cai nghiện.
+ NLS: Nông lâm sản.
+ TC: Tổng cộng.
+ CTCLQG: Chương trình chống lao quốc gia.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ HQ: Hàn Quốc.
+ CHDC: Cộng hòa Dân chủ.
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ BĐS: Bất động sản.
+ ĐS: Động sản.
+ ĐCS: Đảng Cộng sản.
+ TTBDVHNG: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ TTVH: Trung tâm văn hóa.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ TDTTQG: Thể dục thể thao Quốc gia.
+ VĐVQG: Vận động viên Quốc gia.
+ TTBVQTG: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ BCHTW: Ban chỉ huy Trung ương.
+ SX: Sản xuất.
...

Post Top Ad