ĐBQH là gì? Ý nghĩa của từ đbqh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

ĐBQH là gì? Ý nghĩa của từ đbqh

ĐBQH là gì ?

ĐBQH là “Đại biểu Quốc hội” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐBQH

ĐBQH có nghĩa “Đại biểu Quốc hội”.

ĐBQH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐBQH là “Đại biểu Quốc hội”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐBQH:
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ XHCN: Xã hội chủ nghĩa.
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
+ QG: Quốc gia.
+ KLQG: Kỷ lục quốc gia.
+ HĐTT: Hội đồng trọng tài.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ ĐHKHTNHN: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
+ ĐB: Đại biểu.
+ LHQ: Liên Hiệp Quốc.
+ ĐHBC: Đại học bán công.
+ BHXH: Bảo hiểm xã hội.
+ VĐQG: Vô địch Quốc gia.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ ĐHBKHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
+ HLQG: Huấn luyện quốc gia.
+ NQD: Ngoài quốc doanh.
+ VQG: Vườn quốc gia.
+ ĐH: Đại học.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ CTCLQG: Chương trình chống lao quốc gia.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ UBMTTQ: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ QH: Quốc hội.
+ MTTQVN: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ HĐĐG: Hội đồng định giá.
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ HND: Hội nông dân.
+ HĐCT: Hội đồng coi thi.
+ HĐĐB: Hội đồng đền bù.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ HN: Hội nghị.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ HĐQT: Hội đồng quản trị.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ DTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ VPĐD: Văn phòng đại diện.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ KTQDHN: Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng.
+ GDĐH: Giáo dục đại học.
+ TDTTQG: Thể dục thể thao Quốc gia.
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
...

Post Top Ad