ĐHN là gì? Ý nghĩa của từ đhn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

ĐHN là gì? Ý nghĩa của từ đhn

ĐHN là gì ?

ĐHN là “Điện hạt nhân” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐHN

ĐHN có nghĩa “Điện hạt nhân”.

ĐHN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐHN là “Điện hạt nhân”.

Viết tắt ĐHN với nghĩa khác:
+ Đồng hồ nước.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐHN:
+ DN: Doanh nhân.
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ SHNN: Sở hữu nhà nước.
+ HCĐ: Huy chương đồng.
+ HĐCT: Hội đồng coi thi.
+ GĐTLA: Gạch Đồng Tâm Long An.
+ HĐCD: Hội đồng chức danh.
+ HĐT: Hội đồng trường.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ HSĐKDT: Hồ sơ đăng ký dự thi.
+ HNGĐ: Hôn nhân gia đình.
+ CMND: Chứng minh nhân dân.
+ NSNN: Ngân sách Nhà nước.
+ DNNN: Doanh nghiệp nhà nước.
+ HQĐT: Hải quan điện tử.
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
+ TTĐM: Trung tâm điện máy.
+ : Hợp đồng.
+ TNND: Tiếng nói Nhân dân.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ NHNN: Ngân hàng Nhà nước.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ HMNĐ: Hiến máu nhân đạo.
+ CTĐL: Công ty Điện lực.
+ ĐKĐT: Điện kế điện tử.
+ NN: Nhà nước.
+ TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao.
+ : Hội đồng.
+ TCNN: Tài chính nhà nước.
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
...

Post Top Ad