DTHT là gì? Ý nghĩa của từ dtht - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

DTHT là gì? Ý nghĩa của từ dtht

DTHT là gì ?

DTHT là “Dạy thêm học thêm” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ DTHT

DTHT có nghĩa “Dạy thêm học thêm”.

DTHT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DTHT là “Dạy thêm học thêm”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DTHT:
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ TSKH: Tiến sỹ khoa học.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ HV: Học viên.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ PCTH: Phổ cập tiểu học.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ KHKT: Khoa học kỹ thuật.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ HSG: Học sinh giỏi.
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ TH: Trung học.
+ DHS: Du học sinh.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ HS: Học sinh.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ ĐHBC: Đại học bán công.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
...

Post Top Ad