ĐK là gì? Ý nghĩa của từ đk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

ĐK là gì? Ý nghĩa của từ đk

ĐK là gì ?

ĐK là “Đăng ký” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐK

ĐK có nghĩa “Đăng ký”.

ĐK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐK là “Đăng ký”.

Viết tắt ĐK với nghĩa khác:
+ Điều kiện.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐK:
+ SĐK: Sổ đăng ký.
+ ĐC: Điều chế.
+ ĐKKH: Đăng ký kết hôn.
+ CSĐTTPMT: Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy.
+ ĐKDT: Đăng ký dự thi.
+ SĐK: Số đăng ký.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ KLĐT: Kết luận điều tra.
+ ĐKXT: Đăng ký xét tuyển.
+ GCNĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ GĐĐH: Giám đốc điều hành.
...

Post Top Ad