ĐKHK là gì? Ý nghĩa của từ đkhk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

ĐKHK là gì? Ý nghĩa của từ đkhk

ĐKHK là gì ?

ĐKHK là “Đăng ký hộ khẩu” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐKHK

ĐKHK có nghĩa “Đăng ký hộ khẩu”.

ĐKHK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐKHK là “Đăng ký hộ khẩu”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐKHK:
+ ĐKKD: Đăng ký kinh doanh.
+ NK: Nhập khẩu.
+ ĐKDT: Đăng ký dự thi.
+ KST: Ký sinh trùng.
+ SĐK: Số đăng ký.
+ ĐKXT: Đăng ký xét tuyển.
+ TNK: Thuế nhập khẩu.
+ ĐK: Đăng ký.
+ SĐK: Sổ đăng ký.
...

Post Top Ad