GK là gì? Ý nghĩa của từ gk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

GK là gì? Ý nghĩa của từ gk

GK là gì ?

GK là “Giáo khoa” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GK

GK có nghĩa “Giáo khoa”.

GK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GK là “Giáo khoa”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GK:
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ ĐHBKHN: Đại học Bách khoa Hà Nội.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ GDTX: Giáo dục thường xuyên.
+ KHTN: Khoa học tự nhiên.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ GDĐT: Giáo dục & Đào tạo.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ KĐCLGD: Kiểm định chất lượng giáo dục.
+ TCKH: Tạp chí khoa học.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ GDGT: Giáo dục giới tính.
+ BGDĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ PGS: Phó Giáo sư.
+ SGD: Sở giáo dục.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ BGD: Bộ Giáo dục.
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ HĐCDGS: Hội đồng chức danh giáo sư.
+ YKVN: Y khoa Việt Nam.
+ PCGD: Phổ cập giáo dục.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ TĐBKVN: Từ điển bách khoa Việt Nam.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ ĐHKHTNHN: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
...

Post Top Ad