GĐT là gì? Ý nghĩa của từ gđt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

GĐT là gì? Ý nghĩa của từ gđt

GĐT là gì ?

GĐT là “Gạch Đồng Tâm” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GĐT

GĐT có nghĩa “Gạch Đồng Tâm”.

GĐT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GĐT là “Gạch Đồng Tâm”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GĐT:
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ HĐĐG: Hội đồng định giá.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ TTNN: Trung tâm ngoại ngữ.
+ TTDV: Trung tâm dịch vụ.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ TTBVQTG: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả.
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ TTVH: Trung tâm văn hóa.
+ ĐN: Đồng Nai.
+ TTTM: Trung tâm thương mại.
+ HĐTT: Hội đồng trọng tài.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ : Hợp đồng.
+ ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long.
+ HĐKT: Hợp đồng kinh tế.
+ HĐT: Hội đồng thi.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ : Hội đồng.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ HĐQT: Hội đồng quản trị.
+ ĐTA: Đồng tính ái.
+ TTĐM: Trung tâm điện máy.
...

Post Top Ad