ĐVƯT là gì? Ý nghĩa của từ đvưt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

ĐVƯT là gì? Ý nghĩa của từ đvưt

ĐVƯT là gì ?

ĐVƯT là “Đoàn viên ưu tú” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐVƯT

ĐVƯT có nghĩa “Đoàn viên ưu tú”.

ĐVƯT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐVƯT là “Đoàn viên ưu tú”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐVƯT:
+ TNV: Tình nguyện viên.
+ TTVGT: Trật tự viên giao thông.
+ GV: Giáo viên.
+ HLV: Huấn luyện viên.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ HDV: Hướng dẫn viên.
+ ĐV: Đoàn viên.
+ PTV: Phát thanh viên.
+ BTV: Biên tập viên.
+ CTV: Cộng tác viên.
+ VĐVQG: Vận động viên Quốc gia.
+ KSV: Kiểm sát viên.
+ UV: Ủy viên.
+ KTV: Kỹ thuật viên.
+ SV: Sinh viên.
+ TV: Thành viên.
+ TVV: Tư vấn viên.
+ GV: Giảng viên.
+ VĐV: Vận động viên.
+ SVTN: Sinh viên tình nguyện.
+ DV: Diễn viên.
+ LĐLĐ: Liên đoàn Lao động.
+ TDV: Trình dược viên.
+ UVBCT: Ủy viên Bộ chính trị.
+ GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.
+ CĐV: Cổ động viên.
+ CV: Chuyên viên.
+ TVHK: Tiếp viên hàng không.
+ SVVN: Sinh viên Việt Nam.
...

Post Top Ad