HĐNT là gì? Ý nghĩa của từ hđnt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

HĐNT là gì? Ý nghĩa của từ hđnt

HĐNT là gì ?

HĐNT là “Hội đồng nghệ thuật” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HĐNT

HĐNT có nghĩa “Hội đồng nghệ thuật”.

HĐNT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HĐNT là “Hội đồng nghệ thuật”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HĐNT:
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ ĐTLA: Đồng tính luyến ái.
+ CTXH: Công tác xã hội.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ CNTT: Công nghệ thông tin.
+ HĐCT: Hội đồng coi thi.
+ XH: Xã hội.
+ BHXH: Bảo hiểm xã hội.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ NS: Nghệ sỹ.
+ HĐĐB: Hội đồng đền bù.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ ĐBDT: Đồng bào dân tộc.
+ HCTL: Hội chợ triển lãm.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ QH: Quốc hội.
+ XHH: Xã hội hóa.
+ THKTSMĐ: Truyền hình kỹ thuật số mặt đất.
+ NSƯT: Nghệ sỹ ưu tú.
+ HN: Hội nghị.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ HNHT: Hội nghị hiệp thương.
+ ĐHN: Đồng hồ nước.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ SLNA: Sông Lam Nghệ An.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ HND: Hội nông dân.
+ ĐTA: Đồng tính ái.
+ NSND: Nghệ sỹ nhân dân.
+ CSXH: Chính sách xã hội.
+ TTXH: Trật tự xã hội.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ HĐLĐ: Hợp đồng lao động.
+ SPKT: Sư phạm kỹ thuật.
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ ĐMN: Đá mỹ nghệ.
+ : Hợp đồng.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ HĐT: Hội đồng trường.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ ĐN: Đồng Nai.
...

Post Top Ad