HĐCDGSCS là gì? Ý nghĩa của từ hđcdgscs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

HĐCDGSCS là gì? Ý nghĩa của từ hđcdgscs

HĐCDGSCS là gì ?

HĐCDGSCS là “Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HĐCDGSCS

HĐCDGSCS có nghĩa “Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở”.

HĐCDGSCS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HĐCDGSCS là “Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HĐCDGSCS:
+ BGDĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ HCĐ: Huy chương đồng.
+ ĐB: Đồng bằng.
+ KS: Kỹ sư.
+ HĐQT: Hội đồng quản trị.
+ HĐĐG: Hội đồng định giá.
+ CSDL: Cơ sở dữ liệu.
+ CSVC: Cơ sở vật chất.
+ HĐCD: Hội đồng chức danh.
+ ĐBDT: Đồng bào dân tộc.
+ GCNQSH: Giấy chứng nhận quyền sở hữu.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ HN: Hội nghị.
+ TTXH: Trật tự xã hội.
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
+ TCCS: Tổ chức cơ sở.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ HĐT: Hội đồng trường.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ QCDCCS: Quy chế dân chủ cơ sở.
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ XHH: Xã hội hóa.
+ HND: Hội nông dân.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ PGS: Phó Giáo sư.
+ GS: Giáo sư.
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ XH: Xã hội.
+ : Hợp đồng.
+ SP: Sư phạm.
+ PCTNXH: Phòng chống tệ nạn xã hội.
+ SHTT: Sở hữu trí tuệ.
+ CĐSP: Cao đẳng Sư phạm.
+ HĐTT: Hội đồng trọng tài.
+ CQĐT: Cơ quan điều tra.
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ GV: Giáo viên.
+ GDĐH: Giáo dục đại học.
+ CTXH: Công tác xã hội.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ GCNQSHNƠ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
+ GVMN: Giáo viên miền núi.
+ GVG: Giáo viên giỏi.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ GVMN: Giáo viên mầm non.
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
+ TNXH: Tệ nạn xã hội.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ SKHĐT: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
+ XDCB: Xây dựng cơ bản.
+ : Hội đồng.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ CBCC: Cán bộ công chức.
+ SPKT: Sư phạm kỹ thuật.
+ HNHT: Hội nghị hiệp thương.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.
+ BHXH: Bảo hiểm xã hội.
+ QH: Quốc hội.
+ XHCN: Xã hội chủ nghĩa.
...

Post Top Ad