GTMT là gì? Ý nghĩa của từ gtmt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

GTMT là gì? Ý nghĩa của từ gtmt

GTMT là gì ?

GTMT là “Giãn tĩnh mạch tinh” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GTMT

GTMT có nghĩa “Giãn tĩnh mạch tinh”.

GTMT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GTMT là “Giãn tĩnh mạch tinh”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GTMT:
+ TBMMN: Tai biến mạch máu não.
...

Post Top Ad