ĐKKD là gì? Ý nghĩa của từ đkkd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

ĐKKD là gì? Ý nghĩa của từ đkkd

ĐKKD là gì ?

ĐKKD là “Đăng ký kinh doanh” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐKKD

ĐKKD có nghĩa “Đăng ký kinh doanh”.

ĐKKD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐKKD là “Đăng ký kinh doanh”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐKKD:
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ TBKTSG: Thời báo Kinh tế Sài Gòn.
+ NQD: Ngoài quốc doanh.
+ KDN: Kinh doanh nhà.
+ KKT: Khu kinh tế.
+ HĐKT: Hợp đồng kinh tế.
+ ĐKKH: Đăng ký kết hôn.
+ KHKD: Kế hoạch kinh doanh.
+ KTQD: Kinh tế Quốc dân.
+ KN: Kinh nghiệm.
+ TNDN: Thu nhập doanh nghiệp.
+ DNVVN: Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
+ ĐKVN: Điền kinh Việt Nam.
+ KST: Ký sinh trùng.
+ KTQDHN: Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
+ TTQLKT: Trật tự quản lý kinh tế.
+ TBKTVN: Thời báo Kinh tế Việt Nam.
+ QTKD: Quản trị kinh doanh.
+ DN: Doanh nhân.
+ DNTN: Doanh nghiệp tư nhân.
...

Post Top Ad