ĐKKH là gì? Ý nghĩa của từ đkkh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

ĐKKH là gì? Ý nghĩa của từ đkkh

ĐKKH là gì ?

ĐKKH là “Đăng ký kết hôn” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐKKH

ĐKKH có nghĩa “Đăng ký kết hôn”.

ĐKKH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐKKH là “Đăng ký kết hôn”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐKKH:
+ GCNKQT: Giấy chứng nhận kết quả thi.
+ SĐK: Sổ đăng ký.
+ ĐK: Đăng ký.
+ TTK: Tổng thư ký.
+ ĐKHK: Đăng ký hộ khẩu.
+ ĐKKD: Đăng ký kinh doanh.
+ VCK: Vòng chung kết.
+ ĐKXT: Đăng ký xét tuyển.
+ KL: Kết luận.
...

Post Top Ad