ĐKVĐ là gì? Ý nghĩa của từ đkvđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

ĐKVĐ là gì? Ý nghĩa của từ đkvđ

ĐKVĐ là gì ?

ĐKVĐ là “Đương kim vô địch” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐKVĐ

ĐKVĐ có nghĩa “Đương kim vô địch”.

ĐKVĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐKVĐ là “Đương kim vô địch”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐKVĐ:
+ VĐQG: Vô địch Quốc gia.
+ : Vô địch.
...

Post Top Ad