DL là gì? Ý nghĩa của từ dl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

DL là gì? Ý nghĩa của từ dl

DL là gì ?

DL là “Du lịch” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ DL

DL có nghĩa “Du lịch”.

DL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DL là “Du lịch”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DL:
+ SYLL: Sơ yếu lý lịch.
+ DHS: Du học sinh.
+ KDL: Khu du lịch.
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ TCDL: Tổng cục Du lịch.
...

Post Top Ad