ĐSQ là gì? Ý nghĩa của từ đsq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

ĐSQ là gì? Ý nghĩa của từ đsq

ĐSQ là gì ?

ĐSQ là “Đại sứ quán” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐSQ

ĐSQ có nghĩa “Đại sứ quán”.

ĐSQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐSQ là “Đại sứ quán”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐSQ:
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ ĐHBKHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ ĐBTN: Đại biểu thanh niên.
+ ĐH: Đại học.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
+ VPĐD: Văn phòng đại diện.
+ ĐHBKHN: Đại học Bách khoa Hà Nội.
+ ĐHKT: Đại học Kỹ thuật.
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ GDĐH: Giáo dục đại học.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
...

Post Top Ad