HN là gì? Ý nghĩa của từ hn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

HN là gì? Ý nghĩa của từ hn

HN là gì ?

HN là “Hà Nội” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HN

HN có nghĩa “Hà Nội”.

HN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HN là “Hà Nội”.

Viết tắt HN với nghĩa khác:
+ Hội nghị.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HN:
+ TTXH: Trật tự xã hội.
+ XH: Xã hội.
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ HĐTT: Hội đồng trọng tài.
+ HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.
+ HND: Hội nông dân.
+ BHXH: Bảo hiểm xã hội.
+ TNXH: Tệ nạn xã hội.
+ CAHN: Công an Hà Nội.
+ HĐXX: Hội đồng xét xử.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ TBXH: Thương binh Xã hội.
+ CSXH: Chính sách xã hội.
+ HNHT: Hội nghị hiệp thương.
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ : Nghị định.
+ CTXH: Công tác xã hội.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ HĐT: Hội đồng trường.
+ HPHN: Hòa Phát Hà Nội.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ ĐHKHTNHN: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ HCTL: Hội chợ triển lãm.
+ HĐCT: Hội đồng coi thi.
...

Post Top Ad