HQĐT là gì? Ý nghĩa của từ hqđt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

HQĐT là gì? Ý nghĩa của từ hqđt

HQĐT là gì ?

HQĐT là “Hải quan điện tử” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HQĐT

HQĐT có nghĩa “Hải quan điện tử”.

HQĐT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HQĐT là “Hải quan điện tử”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HQĐT:
+ NMĐ: Nhà máy điện.
+ HQHP: Hải quan Hải Phòng.
+ SĐT: Số điện thoại.
+ ĐKĐT: Điện kế điện tử.
+ ĐLTP: Điện lực thành phố.
+ QHTD: Quan hệ tình dục.
+ NTK: Nguyên tử khối.
+ ĐTDĐ: Điện thoại di động.
+ TTĐM: Trung tâm điện máy.
+ QH: Quan hệ.
+ ĐHN: Điện hạt nhân.
+ CTĐL: Công ty Điện lực.
...

Post Top Ad