ĐKDT là gì? Ý nghĩa của từ đkdt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

ĐKDT là gì? Ý nghĩa của từ đkdt

ĐKDT là gì ?

ĐKDT là “Đăng ký dự thi” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐKDT

ĐKDT có nghĩa “Đăng ký dự thi”.

ĐKDT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐKDT là “Đăng ký dự thi”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐKDT:
+ GKQT: Giấy chứng nhận kết quả thi.
+ BQLDA: Ban quản lý dự án.
+ ĐKKH: Đăng ký kết hôn.
+ GCNKQT: Giấy chứng nhận kết quả thi.
+ SĐK: Sổ đăng ký.
+ ĐKXT: Đăng ký xét tuyển.
+ SĐK: Số đăng ký.
+ HĐCT: Hội đồng coi thi.
+ KST: Ký sinh trùng.
+ YTDP: Y tế Dự phòng.
+ DAGTĐT: Dự án giao thông đô thị.
...

Post Top Ad