ĐKVN là gì? Ý nghĩa của từ đkvn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

ĐKVN là gì? Ý nghĩa của từ đkvn

ĐKVN là gì ?

ĐKVN là “Điền kinh Việt Nam” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐKVN

ĐKVN có nghĩa “Điền kinh Việt Nam”.

ĐKVN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐKVN là “Điền kinh Việt Nam”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐKVN:
+ KDN: Kinh doanh nhà.
+ SVĐV: Sao Vàng Đất Việt.
+ HHVN: Hoa hậu Việt Nam.
+ KDNPN: Kinh doanh nhà Phú Nhuận.
+ HĐKT: Hợp đồng kinh tế.
+ DDVN: Duyên dáng Việt Nam.
+ UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ TMV: Công ty ôtô Toyota Việt Nam.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ VTV: Đài truyền hình Việt Nam.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ TBKTVN: Thời báo Kinh tế Việt Nam.
+ TBKTSG: Thời báo Kinh tế Sài Gòn.
+ CSVN: Cộng sản Việt Nam.
+ HVN: Honda Việt Nam.
+ KHKD: Kế hoạch kinh doanh.
+ ĐKKD: Đăng ký kinh doanh.
+ HVNCL: Hàng Việt Nam chất lượng.
+ CSKT: Cảnh sát kinh tế.
+ KTNN: Kinh tế nhà nước.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ KTQD: Kinh tế Quốc dân.
+ KN: Kinh nghiệm.
+ CSVL: Cao su Việt - Lào.
+ QTKD: Quản trị kinh doanh.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ TVN: Than Việt Nam.
+ NKKN: Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
+ ĐTHVN: Đài truyền hình Việt Nam.
+ NĐVN: Người đẹp Việt Nam.
+ TTQLKT: Trật tự quản lý kinh tế.
+ TMN: Thép Miền Nam.
+ TTVN: Trí tuệ Việt Nam.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ KĐTNTL: Khu đô thị Nam Thăng Long.
...

Post Top Ad