ĐKĐT là gì? Ý nghĩa của từ đkđt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

ĐKĐT là gì? Ý nghĩa của từ đkđt

ĐKĐT là gì ?

ĐKĐT là “Điện kế điện tử” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐKĐT

ĐKĐT có nghĩa “Điện kế điện tử”.

ĐKĐT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐKĐT là “Điện kế điện tử”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐKĐT:
+ TCKH: Tài chính - Kế hoạch.
+ TCKT: Tài chính - Kế toán.
+ TMĐT: Thương mại điện tử.
+ KHĐT: Kế hoạch đầu tư.
+ NMĐ: Nhà máy điện.
+ ĐTDĐ: Điện thoại di động.
+ SKHĐT: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
+ CTĐL: Công ty Điện lực.
+ TK: Thiết kế.
+ NTK: Nguyên tử khối.
...

Post Top Ad