ĐTQG là gì? Ý nghĩa của từ đtqg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

ĐTQG là gì? Ý nghĩa của từ đtqg

ĐTQG là gì ?

ĐTQG là “Đội tuyển quốc gia” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐTQG

ĐTQG có nghĩa “Đội tuyển quốc gia”.

ĐTQG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐTQG là “Đội tuyển quốc gia”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐTQG:
+ TQ: Trung Quốc.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ HQ: Hàn Quốc.
+ HAGL: Hoàng Anh Gia Lai.
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
+ NQD: Ngoài quốc doanh.
+ GL: Gia Lai.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ QĐND: Quân đội nhân dân.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ MTTQ: Mặt trận Tổ quốc.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ QG: Quốc gia.
+ KTQDHN: Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
+ DTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ HNGĐ: Hôn nhân gia đình.
+ QH: Quốc hội.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ MTTQVN: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
...

Post Top Ad