GCNKQT là gì? Ý nghĩa của từ gcnkqt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

GCNKQT là gì? Ý nghĩa của từ gcnkqt

GCNKQT là gì ?

GCNKQT là “Giấy chứng nhận kết quả thi” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GCNKQT

GCNKQT có nghĩa “Giấy chứng nhận kết quả thi”.

GCNKQT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GCNKQT là “Giấy chứng nhận kết quả thi”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GCNKQT:
+ CK: Chứng khoán.
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ HĐCT: Hội đồng coi thi.
+ GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ HSĐKDT: Hồ sơ đăng ký dự thi.
+ KL: Kết luận.
+ GCN: Giấy chứng nhận.
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
+ GCQ: Giấy chủ quyền.
+ CMND: Chứng minh nhân dân.
+ GPNK: Giấy phép nhập khẩu.
+ CTCK: Công ty chứng khoán.
+ VCK: Vòng chung kết.
+ UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
...

Post Top Ad