DTQG là gì? Ý nghĩa của từ dtqg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

DTQG là gì? Ý nghĩa của từ dtqg

DTQG là gì ?

DTQG là “Đội tuyển quốc gia” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ DTQG

DTQG có nghĩa “Đội tuyển quốc gia”.

DTQG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DTQG là “Đội tuyển quốc gia”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DTQG:
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ HLQG: Huấn luyện quốc gia.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ ĐKXT: Đăng ký xét tuyển.
+ TDTTQG: Thể dục thể thao Quốc gia.
+ VĐQG: Vô địch Quốc gia.
+ THQG: Thương hiệu quốc gia.
+ LHQ: Liên Hợp Quốc.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ QG: Quốc gia.
+ BCĐTS: Ban chỉ đạo tuyển sinh.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ HNGĐ: Hôn nhân gia đình.
+ ĐTQG: Đội tuyển quốc gia.
...

Post Top Ad