GCNQSH là gì? Ý nghĩa của từ gcnqsh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

GCNQSH là gì? Ý nghĩa của từ gcnqsh

GCNQSH là gì ?

GCNQSH là “Giấy chứng nhận quyền sở hữu” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GCNQSH

GCNQSH có nghĩa “Giấy chứng nhận quyền sở hữu”.

GCNQSH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GCNQSH là “Giấy chứng nhận quyền sở hữu”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GCNQSH:
+ GCN: Giấy chứng nhận.
+ GP: Giấy phép.
+ GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ CSĐTLX: Cơ sở đào tạo lái xe.
+ QCDCCS: Quy chế dân chủ cơ sở.
+ CTTNHH: Công ty trách nhiệm hữu hạn.
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
+ GCNSK: Giấy chứng nhận sức khỏe.
+ CNQSDĐ: Chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ SGTVT: Sở Giao thông Vận tải.
+ QSD: Quyền sử dụng.
+ GPNK: Giấy phép nhập khẩu.
+ PCC: Phòng công chứng.
+ GCQ: Giấy chủ quyền.
+ TNHH: Trách nhiệm hữu hạn.
+ SGD: Sở giáo dục.
+ GCNQSDĐƠ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.
+ CSVC: Cơ sở vật chất.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ CMND: Chứng minh nhân dân.
+ QSDĐ: Quyền sử dụng đất.
+ UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
+ SKHĐT: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
+ TCCS: Tổ chức cơ sở.
...

Post Top Ad