ĐVHT là gì? Ý nghĩa của từ đvht - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

ĐVHT là gì? Ý nghĩa của từ đvht

ĐVHT là gì ?

ĐVHT là “Đơn vị học trình” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐVHT

ĐVHT có nghĩa “Đơn vị học trình”.

ĐVHT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐVHT là “Đơn vị học trình”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐVHT:
+ CTTT: Chương trình tiên tiến.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ GDĐH: Giáo dục đại học.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ ĐH: Đại học.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ TH: Trung học.
+ HB: Học bổng.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ CTTH: Chương trình truyền hình.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ ĐHKT: Đại học Kỹ thuật.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ TDV: Trình dược viên.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
+ KHKT: Khoa học kỹ thuật.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ HS: Học sinh.
+ HV: Học viên.
...

Post Top Ad