GD là gì? Ý nghĩa của từ gd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

GD là gì? Ý nghĩa của từ gd

GD là gì ?

GD là “Giáo dục” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GD

GD có nghĩa “Giáo dục”.

GD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GD là “Giáo dục”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GD:
+ GSTS: Giáo sư Tiến sỹ.
+ PCGD: Phổ cập giáo dục.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ LTQĐTD: Lây truyền qua đường tình dục.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ GV: Giáo viên.
+ GK: Giáo khoa.
+ BGD: Bộ Giáo dục.
+ GVG: Giáo viên giỏi.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ GS: Giáo sư.
+ BGDĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ TD: Tình dục.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ VHGDTNTN: Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên.
+ TDTT: Thể dục thể thao.
+ QHTD: Quan hệ tình dục.
+ SGD: Sở giáo dục.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ SGK: Sách giáo khoa.
+ SHTD: Sinh hoạt tình dục.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
...

Post Top Ad