HĐ là gì? Ý nghĩa của từ hđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

HĐ là gì? Ý nghĩa của từ hđ

HĐ là gì ?

là “Hội đồng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HĐ

có nghĩa “Hội đồng”.

HĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng là “Hội đồng”.

Viết tắt HĐ với nghĩa khác:
+ Hợp đồng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HĐ:
+ HNHT: Hội nghị hiệp thương.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ HN: Hội nghị.
+ ĐTLA: Đồng tính luyến ái.
+ HĐCDGS: Hội đồng chức danh giáo sư.
+ HĐT: Hội đồng thi.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ GĐT: Gạch Đồng Tâm.
+ ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
+ LHQ: Liên Hợp Quốc.
+ HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.
+ HĐLĐ: Hợp đồng lao động.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ HCTL: Hội chợ triển lãm.
+ HCĐ: Huy chương đồng.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ ĐB: Đồng bằng.
+ HĐKT: Hợp đồng kinh tế.
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ HĐQT: Hội đồng quản trị.
+ HCVL: Hội chợ việc làm.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ PCTNXH: Phòng chống tệ nạn xã hội.
+ HĐCT: Hội đồng coi thi.
+ BHXH: Bảo hiểm xã hội.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ ĐBDT: Đồng bào dân tộc.
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ ĐN: Đồng Nai.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
...

Post Top Ad