GĐTT là gì? Ý nghĩa của từ gđtt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

GĐTT là gì? Ý nghĩa của từ gđtt

GĐTT là gì ?

GĐTT là “Giám đốc thông tin” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GĐTT

GĐTT có nghĩa “Giám đốc thông tin”.

GĐTT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GĐTT là “Giám đốc thông tin”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GĐTT:
+ TTXVN: Thông tấn xã Việt Nam.
+ PGĐ: Phó giám đốc.
+ : Giám đốc.
+ CNTT: Công nghệ thông tin.
+ TTLT: Thông tư liên tịch.
+ GTCC: Giao thông công chánh.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ DVTT: Dịch vụ thông tin.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ CSGT: Cảnh sát giao thông.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ GSTT: Giám sát trọng tài.
+ VHTT: Văn hóa Thông tin.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ TTVGT: Trật tự viên giao thông.
+ TNGT: Tai nạn giao thông.
...

Post Top Ad