GPLHĐB là gì? Ý nghĩa của từ gplhđb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

GPLHĐB là gì? Ý nghĩa của từ gplhđb

GPLHĐB là gì ?

GPLHĐB là “Giấy phép lưu hành đặc biệt” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GPLHĐB

GPLHĐB có nghĩa “Giấy phép lưu hành đặc biệt”.

GPLHĐB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GPLHĐB là “Giấy phép lưu hành đặc biệt”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GPLHĐB:
+ GP: Giấy phép.
+ GCNKQT: Giấy chứng nhận kết quả thi.
+ GCNQSH: Giấy chứng nhận quyền sở hữu.
+ CCHC: Cải cách hành chính.
+ ĐB: Đặc biệt.
+ GCN: Giấy chứng nhận.
+ GPNK: Giấy phép nhập khẩu.
+ GCNĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ GPXD: Giấy phép xây dựng.
+ CSĐN: Cảnh sát đặc nhiệm.
+ HĐH: Hệ điều hành.
+ GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ GKQT: Giấy chứng nhận kết quả thi.
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
...

Post Top Ad