HĐBA là gì? Ý nghĩa của từ hđba - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

HĐBA là gì? Ý nghĩa của từ hđba

HĐBA là gì ?

HĐBA là “Hội đồng Bảo an” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HĐBA

HĐBA có nghĩa “Hội đồng Bảo an”.

HĐBA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HĐBA là “Hội đồng Bảo an”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HĐBA:
+ HĐĐB: Hội đồng đền bù.
+ BHV: Bảo hành vàng.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ HĐQT: Hội đồng quản trị.
+ HĐT: Hội đồng thi.
+ MBH: Mũ bảo hiểm.
+ HN: Hội nghị.
+ CTXH: Công tác xã hội.
+ BH: Bảo hiểm.
+ ATVSTP: An toàn vệ sinh thực phẩm.
+ BHYT: Bảo hiểm y tế.
+ HĐXX: Hội đồng xét xử.
+ ĐB: Đồng bằng.
+ XHH: Xã hội hóa.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ HĐT: Hội đồng trường.
+ XH: Xã hội.
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ CAND: Công an nhân dân.
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ ATTTGT: An toàn trật tự giao thông.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
+ SLNA: Sông Lam Nghệ An.
+ ĐBDT: Đồng bào dân tộc.
+ HĐTT: Hội đồng trọng tài.
+ HND: Hội nông dân.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
...

Post Top Ad