GPNK là gì? Ý nghĩa của từ gpnk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

GPNK là gì? Ý nghĩa của từ gpnk

GPNK là gì ?

GPNK là “Giấy phép nhập khẩu” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GPNK

GPNK có nghĩa “Giấy phép nhập khẩu”.

GPNK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GPNK là “Giấy phép nhập khẩu”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GPNK:
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
+ GPXD: Giấy phép xây dựng.
+ GCNKQT: Giấy chứng nhận kết quả thi.
+ GCQ: Giấy chủ quyền.
+ GP: Giấy phép.
+ GCNQSH: Giấy chứng nhận quyền sở hữu.
+ TNDN: Thu nhập doanh nghiệp.
+ GPLHĐB: Giấy phép lưu hành đặc biệt.
+ TNCN: Thu nhập cá nhân.
+ XK: Xuất khẩu.
+ XKLĐ: Xuất khẩu lao động.
+ GCN: Giấy chứng nhận.
+ GCNĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ XNK: Xuất nhập khẩu.
...

Post Top Ad