GS là gì? Ý nghĩa của từ gs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020

GS là gì? Ý nghĩa của từ gs

GS là gì ?

GS là “Giáo sư” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GS

GS có nghĩa “Giáo sư”.

GS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GS là “Giáo sư”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GS:
+ GDGT: Giáo dục giới tính.
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
+ GV: Giáo viên.
+ GVG: Giáo viên giỏi.
+ GD: Giáo dục.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ CBQLGD: Cán bộ quản lý giáo dục.
+ CĐSP: Cao đẳng Sư phạm.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ KTS: Kiến trúc sư.
+ GSTS: Giáo sư Tiến sỹ.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ KS: Kỹ sư.
+ GVMN: Giáo viên miền núi.
+ VHGDTNTN: Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên.
+ GVMN: Giáo viên mầm non.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
...

Post Top Ad