GSTT là gì? Ý nghĩa của từ gstt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020

GSTT là gì? Ý nghĩa của từ gstt

GSTT là gì ?

GSTT là “Giám sát trọng tài” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GSTT

GSTT có nghĩa “Giám sát trọng tài”.

GSTT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GSTT là “Giám sát trọng tài”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GSTT:
+ TCKT: Tài chính - Kế toán.
+ TCKH: Tài chính - Kế hoạch.
+ TK: Tài khoản.
+ KSNDTC: Kiểm sát nhân dân tối cao.
+ TNTN: Tài nguyên thiên nhiên.
+ : Giám đốc.
+ TC: Tài chính.
+ CSĐTTPMT: Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy.
+ KSND: Kiểm sát nhân dân.
+ HĐTT: Hội đồng trọng tài.
+ CSGT: Cảnh sát giao thông.
+ GĐTT: Giám đốc thông tin.
+ GĐĐH: Giám đốc điều hành.
+ CSPCTPMT: Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy.
+ CSĐTTP: Cảnh sát điều tra tội phạm.
+ BGK: Ban giám khảo.
+ PC17: Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý.
...

Post Top Ad