HCB là gì? Ý nghĩa của từ hcb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

HCB là gì? Ý nghĩa của từ hcb

HCB là gì ?

HCB là “Huy chương bạc” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HCB

HCB có nghĩa “Huy chương bạc”.

HCB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HCB là “Huy chương bạc”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HCB:
+ BCHCD: Ban chỉ huy chiến dịch.
+ BCHTƯ: Ban chỉ huy Trung ương.
+ HC: Huy chương.
+ BCHQS: Bộ chỉ huy quân sự.
+ KBNN: Kho bạc Nhà nước.
+ CTTT: Chương trình tiên tiến.
...

Post Top Ad