HĐĐG là gì? Ý nghĩa của từ hđđg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

HĐĐG là gì? Ý nghĩa của từ hđđg

HĐĐG là gì ?

HĐĐG là “Hội đồng định giá” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HĐĐG

HĐĐG có nghĩa “Hội đồng định giá”.

HĐĐG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HĐĐG là “Hội đồng định giá”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HĐĐG:
+ TBXH: Thương binh Xã hội.
+ CSXH: Chính sách xã hội.
+ SĐNĐ: Sông Đà Nam Định.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ TNXH: Tệ nạn xã hội.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ HĐXX: Hội đồng xét xử.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ HN: Hội nghị.
+ XHCN: Xã hội chủ nghĩa.
+ CTXH: Công tác xã hội.
+ HĐCT: Hội đồng coi thi.
+ : Hội đồng.
+ TTXH: Trật tự xã hội.
+ KĐCLGD: Kiểm định chất lượng giáo dục.
+ PCTNXH: Phòng chống tệ nạn xã hội.
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
+ HND: Hội nông dân.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ GTGT: Giá trị gia tăng.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ HĐT: Hội đồng thi.
+ XHH: Xã hội hóa.
+ KĐCL: Kiểm định chất lượng.
+ TĐC: Tái định cư.
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
...

Post Top Ad