GTVT là gì? Ý nghĩa của từ gtvt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

GTVT là gì? Ý nghĩa của từ gtvt

GTVT là gì ?

GTVT là “Giao thông vận tải” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GTVT

GTVT có nghĩa “Giao thông vận tải”.

GTVT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GTVT là “Giao thông vận tải”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GTVT:
+ TTGT: Trật tự giao thông.
+ VĐVQG: Vận động viên Quốc gia.
+ ATGT: An toàn giao thông.
+ SGTVT: Sở Giao thông Vận tải.
+ TTLT: Thông tư liên tịch.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ CNTT: Công nghệ thông tin.
+ NXBVHTT: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
+ BCVT: Bưu chính Viễn thông.
+ TTXVN: Thông tấn xã Việt Nam.
+ CSGT: Cảnh sát giao thông.
+ VĐV: Vận động viên.
+ TNGT: Tai nạn giao thông.
+ ATTTGT: An toàn trật tự giao thông.
+ GTCC: Giao thông công chánh.
...

Post Top Ad