DNTN là gì? Ý nghĩa của từ dntn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

DNTN là gì? Ý nghĩa của từ dntn

DNTN là gì ?

DNTN là “Doanh nghiệp tư nhân” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ DNTN

DNTN có nghĩa “Doanh nghiệp tư nhân”.

DNTN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DNTN là “Doanh nghiệp tư nhân”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DNTN:
+ VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
+ CHDCND: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ QCKDTXD: Quy chế kinh doanh thép xây dựng.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ NV: Nhân viên.
+ TTCN: Tiểu thủ công nghiệp.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ NHNNO: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ HMNĐ: Hiến máu nhân đạo.
+ CAND: Công an nhân dân.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ KDN: Kinh doanh nhà.
+ KSND: Kiểm sát nhân dân.
+ UBNDTP: Ủy ban nhân dân Thành phố.
+ NQD: Ngoài quốc doanh.
+ NKNV: Năng khiếu nghiệp vụ.
+ TCCN: Trung cấp chuyên nghiệp.
+ VKSND: Viện kiểm sát nhân dân.
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
+ CNVC: Công nhân viên chức.
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ CHND: Cộng hòa Nhân dân.
+ TAND: Tòa án nhân dân.
+ SDĐNN: Sử dụng đất nông nghiệp.
+ ĐTXDCB: Đầu tư xây dựng cơ bản.
+ TTLT: Thông tư liên tịch.
+ NNPTNT: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ GCNĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao.
+ NĐT: Nhà đầu tư.
+ DN: Doanh nghiệp.
...

Post Top Ad