HCĐ là gì? Ý nghĩa của từ hcđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

HCĐ là gì? Ý nghĩa của từ hcđ

HCĐ là gì ?

HCĐ là “Huy chương đồng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HCĐ

HCĐ có nghĩa “Huy chương đồng”.

HCĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HCĐ là “Huy chương đồng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HCĐ:
+ : Hội đồng.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ GĐTLA: Gạch Đồng Tâm Long An.
+ HĐKT: Hợp đồng kinh tế.
+ : Hợp đồng.
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ ĐTLA: Đồng tính luyến ái.
+ HCB: Huy chương bạc.
+ HĐT: Hội đồng trường.
+ BCHQS: Bộ chỉ huy quân sự.
+ HĐCDGS: Hội đồng chức danh giáo sư.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ ĐHN: Đồng hồ nước.
+ ĐN: Đồng Nai.
+ ĐTA: Đồng tính ái.
+ CTCLQG: Chương trình chống lao quốc gia.
+ HĐCT: Hội đồng coi thi.
...

Post Top Ad