HĐCD là gì? Ý nghĩa của từ hđcd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

HĐCD là gì? Ý nghĩa của từ hđcd

HĐCD là gì ?

HĐCD là “Hội đồng chức danh” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HĐCD

HĐCD có nghĩa “Hội đồng chức danh”.

HĐCD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HĐCD là “Hội đồng chức danh”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HĐCD:
+ HĐQT: Hội đồng quản trị.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
+ BHXH: Bảo hiểm xã hội.
+ BTC: Ban tổ chức.
+ QH: Quốc hội.
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ ĐTA: Đồng tính ái.
+ HCTL: Hội chợ triển lãm.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ HĐXX: Hội đồng xét xử.
+ TBXH: Thương binh Xã hội.
+ CTXH: Công tác xã hội.
+ TTXH: Trật tự xã hội.
+ HĐĐG: Hội đồng định giá.
+ : Hợp đồng.
+ ĐTLA: Đồng tính luyến ái.
+ ĐHN: Đồng hồ nước.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ : Hội đồng.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ HĐLĐ: Hợp đồng lao động.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
+ ĐBDT: Đồng bào dân tộc.
+ PCTNXH: Phòng chống tệ nạn xã hội.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ TNXH: Tệ nạn xã hội.
+ CBCC: Cán bộ công chức.
+ TCCS: Tổ chức cơ sở.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ HNHT: Hội nghị hiệp thương.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
...

Post Top Ad