ĐTTXQM là gì? Ý nghĩa của từ đttxqm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

ĐTTXQM là gì? Ý nghĩa của từ đttxqm

ĐTTXQM là gì ?

ĐTTXQM là “Đào tạo từ xa qua mạng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐTTXQM

ĐTTXQM có nghĩa “Đào tạo từ xa qua mạng”.

ĐTTXQM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐTTXQM là “Đào tạo từ xa qua mạng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐTTXQM:
+ GDĐT: Giáo dục & Đào tạo.
+ BGDĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ ĐT: Đào tạo.
+ ĐBTSXB: Đánh bắt thủy sản xa bờ.
+ ĐTLT: Đào tạo liên thông.
+ LTQĐTD: Lây truyền qua đường tình dục.
+ QLĐT: Quản lý đào tạo.
...

Post Top Ad