HĐĐB là gì? Ý nghĩa của từ hđđb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

HĐĐB là gì? Ý nghĩa của từ hđđb

HĐĐB là gì ?

HĐĐB là “Hội đồng đền bù” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HĐĐB

HĐĐB có nghĩa “Hội đồng đền bù”.

HĐĐB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HĐĐB là “Hội đồng đền bù”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HĐĐB:
+ ĐTA: Đồng tính ái.
+ HĐQT: Hội đồng quản trị.
+ ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ HĐCD: Hội đồng chức danh.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ CSXH: Chính sách xã hội.
+ HCVL: Hội chợ việc làm.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ XHH: Xã hội hóa.
+ HĐĐG: Hội đồng định giá.
+ HĐCT: Hội đồng coi thi.
+ : Hợp đồng.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ HND: Hội nông dân.
+ TTXH: Trật tự xã hội.
+ GĐT: Gạch Đồng Tâm.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ GĐTLA: Gạch Đồng Tâm Long An.
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
+ HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.
+ HCTL: Hội chợ triển lãm.
+ : Hội đồng.
+ ĐBDT: Đồng bào dân tộc.
+ ĐHN: Đồng hồ nước.
+ QH: Quốc hội.
+ HN: Hội nghị.
...

Post Top Ad