HĐH là gì? Ý nghĩa của từ hđh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

HĐH là gì? Ý nghĩa của từ hđh

HĐH là gì ?

HĐH là “Hệ điều hành” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HĐH

HĐH có nghĩa “Hệ điều hành”.

HĐH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HĐH là “Hệ điều hành”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HĐH:
+ CSQLHC: Cảnh sát quản lý hành chính.
+ GĐĐH: Giám đốc điều hành.
+ GPLHĐB: Giấy phép lưu hành đặc biệt.
+ QH: Quan hệ.
+ BHV: Bảo hành vàng.
+ QHTD: Quan hệ tình dục.
+ UVBCH: Ủy viên ban chấp hành.
+ CSĐT: Cảnh sát điều tra.
+ CQĐT: Cơ quan điều tra.
+ CSĐTTPMT: Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy.
...

Post Top Ad