HĐQT là gì? Ý nghĩa của từ hđqt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

HĐQT là gì? Ý nghĩa của từ hđqt

HĐQT là gì ?

HĐQT là “Hội đồng quản trị” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HĐQT

HĐQT có nghĩa “Hội đồng quản trị”.

HĐQT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HĐQT là “Hội đồng quản trị”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HĐQT:
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ ĐBDT: Đồng bào dân tộc.
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
+ HĐCDGS: Hội đồng chức danh giáo sư.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ QH: Quốc hội.
+ HĐKT: Hợp đồng kinh tế.
+ CSQLHC: Cảnh sát quản lý hành chính.
+ HĐT: Hội đồng trường.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ HĐCT: Hội đồng coi thi.
+ ĐN: Đồng Nai.
+ HĐĐB: Hội đồng đền bù.
+ BQL: Ban quản lý.
+ HND: Hội nông dân.
+ ĐB: Đồng bằng.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ BHXH: Bảo hiểm xã hội.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ CBQLGD: Cán bộ quản lý giáo dục.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ PCTNXH: Phòng chống tệ nạn xã hội.
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
+ GTGT: Giá trị gia tăng.
+ CTXH: Công tác xã hội.
+ HN: Hội nghị.
+ CSXH: Chính sách xã hội.
+ HĐXX: Hội đồng xét xử.
+ ĐTA: Đồng tính ái.
+ XH: Xã hội.
+ CT: Chính trị.
+ : Hợp đồng.
+ HCTL: Hội chợ triển lãm.
+ TBXH: Thương binh Xã hội.
+ HĐĐG: Hội đồng định giá.
+ TNXH: Tệ nạn xã hội.
+ HĐCD: Hội đồng chức danh.
+ TTQLKT: Trật tự quản lý kinh tế.
+ QL: Quản lý.
...

Post Top Ad