HĐNDTP là gì? Ý nghĩa của từ hđndtp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

HĐNDTP là gì? Ý nghĩa của từ hđndtp

HĐNDTP là gì ?

HĐNDTP là “Hội đồng nhân dân thành phố” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HĐNDTP

HĐNDTP có nghĩa “Hội đồng nhân dân thành phố”.

HĐNDTP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HĐNDTP là “Hội đồng nhân dân thành phố”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HĐNDTP:
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ : Hợp đồng.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
+ GĐT: Gạch Đồng Tâm.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
+ QĐND: Quân đội nhân dân.
+ BTBNN: Bảo trợ bệnh nhân nghèo.
+ TNND: Tiếng nói Nhân dân.
+ KTQDHN: Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
+ TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao.
+ CSXH: Chính sách xã hội.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ NDT: Nhân dân tệ.
+ NSND: Nghệ sỹ nhân dân.
+ CNTN: Cử nhân tài năng.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ KDC: Khu dân cư.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ ĐHBKHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ ĐTA: Đồng tính ái.
+ HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ HĐCT: Hội đồng coi thi.
+ TPCT: Thành phố Cần Thơ.
+ DN: Doanh nhân.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ CNVC: Công nhân viên chức.
+ HĐĐB: Hội đồng đền bù.
+ HĐCDGS: Hội đồng chức danh giáo sư.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ HMNĐ: Hiến máu nhân đạo.
+ CMND: Chứng minh nhân dân.
+ TNXH: Tệ nạn xã hội.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ ĐN: Đồng Nai.
+ HNGĐ: Hôn nhân gia đình.
+ CTXH: Công tác xã hội.
+ KP: Khu phố.
+ TAND: Tòa án nhân dân.
+ HĐKT: Hợp đồng kinh tế.
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
+ ĐTLA: Đồng tính luyến ái.
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ HN: Hội nghị.
+ HĐTT: Hội đồng trọng tài.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ PCTNXH: Phòng chống tệ nạn xã hội.
+ ĐB: Đồng bằng.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ NV: Nhân viên.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ HĐXX: Hội đồng xét xử.
+ QCDCCS: Quy chế dân chủ cơ sở.
+ ĐHN: Đồng hồ nước.
+ DCCH: Dân chủ Cộng hòa.
...

Post Top Ad