HĐTĐ là gì? Ý nghĩa của từ hđtđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020

HĐTĐ là gì? Ý nghĩa của từ hđtđ

HĐTĐ là gì ?

HĐTĐ là “Hội đồng thẩm định” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HĐTĐ

HĐTĐ có nghĩa “Hội đồng thẩm định”.

HĐTĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HĐTĐ là “Hội đồng thẩm định”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HĐTĐ:
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
+ HNHT: Hội nghị hiệp thương.
+ HĐLĐ: Hợp đồng lao động.
+ ĐN: Đồng Nai.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ ĐHN: Đồng hồ nước.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ XHH: Xã hội hóa.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ XH: Xã hội.
+ ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ HCVL: Hội chợ việc làm.
+ PTTM: Phẫu thuật thẩm mỹ.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ SĐNĐ: Sông Đà Nam Định.
+ : Hợp đồng.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ HĐTT: Hội đồng trọng tài.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ KĐCL: Kiểm định chất lượng.
+ PCTNXH: Phòng chống tệ nạn xã hội.
+ HLBĐ: Hoa Lâm Bình Định.
+ ĐBDT: Đồng bào dân tộc.
+ HĐXX: Hội đồng xét xử.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ BHXH: Bảo hiểm xã hội.
+ HND: Hội nông dân.
+ GPTM: Giải phẫu thẩm mỹ.
+ HĐQT: Hội đồng quản trị.
+ TNXH: Tệ nạn xã hội.
+ GĐT: Gạch Đồng Tâm.
+ HĐĐG: Hội đồng định giá.
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
...

Post Top Ad