CTTH là gì? Ý nghĩa của từ ctth - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020

CTTH là gì? Ý nghĩa của từ ctth

CTTH là gì ?

CTTH là “Chương trình truyền hình” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CTTH

CTTH có nghĩa “Chương trình truyền hình”.

CTTH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CTTH là “Chương trình truyền hình”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CTTH:
+ CSHS: Cảnh sát hình sự.
+ BLHS: Bộ luật hình sự.
+ TDV: Trình dược viên.
+ CTCLQG: Chương trình chống lao quốc gia.
+ THVN: Truyền hình Việt Nam.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ CTTT: Chương trình tiên tiến.
+ THKTSMĐ: Truyền hình kỹ thuật số mặt đất.
+ VTV: Đài truyền hình Việt Nam.
+ ĐTHVN: Đài truyền hình Việt Nam.
+ VLTK: Võ Lâm Truyền Kỳ.
...

Post Top Ad