CTSN là gì? Ý nghĩa của từ ctsn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020

CTSN là gì? Ý nghĩa của từ ctsn

CTSN là gì ?

CTSN là “Chấn thương sọ não” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CTSN

CTSN có nghĩa “Chấn thương sọ não”.

CTSN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CTSN là “Chấn thương sọ não”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CTSN:
+ LĐTB: Lao động Thương binh.
+ TTTM: Trung tâm thương mại.
+ TBXH: Thương binh Xã hội.
+ THQG: Thương hiệu quốc gia.
+ KTM: Khu thương mại.
+ TMĐT: Thương mại điện tử.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần.
+ DVTMCM: Dịch vụ thương mại Cà Mau.
+ TMCP: Thương mại cổ phần.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
...

Post Top Ad